Постови

Приказују се постови за новембар, 2018

Značaj medjunarodnih takmičenja za državu

       Sportska takmičenja su u početku predstavljala neobičnu pojavu, a akteri su smatrani entuzijastima. Cilj je bio pre svega bavljenje zdravim životom, potom razvoj moralnosti i edukacija. Danas je to drugačija situacija, jer se svodi na komercijalizaciju sportista i spektakl za široke mase, kojim se zarađuju veliki novci. Van tog okvira svakako je prisutna promocija nacionalnog i lokalnog turizma, ali i same kulture nacije organizator a. Dakle, može se zaključiti da su uloge i funkcije sportskih takmičenja veoma različite, od promocije radi ostvarivanja finansijskih interesa do promocije same države koja ih organizuje. -        -   Ekonomska funkcija         Osnovna funkcija koju sportska takmičenja imaju jeste ekonomska, odnosno kao sredstvo zarade organizatora i države organizatora. Bez obzira što sport predstavlja filozofiju vođenja zdravog života, kandidovanje za organizovanje velikih međunarodnih sportskih takmičenja danas, predstavlja aukciju u kome se bore kadidati za